66 10 10 00 - Vi sitter klare til å hjelpe

Klager

Klagebehandling

Vi ønsker å høre fra deg hvis det er noe du ikke er fornøyd med. Ønsker du å sende oss en klage, kan du fylle inn vårt klageskjema her og sende det på mail til: klager@leasy.no

 

Hvis du ønsker å sende oss en skriftlig klage, kan du sende dette til:

 

L’EASY A/S

Postboks 6020 Etterstad

0601 OSLO

 

Er du uenig i vår besvarelse av klagen din har du mulighet til å klage videre til Fortilsynet. Les mer om dette på www.forbrukertilsynet.no.

 

Europa-Kommissionens online klageportal kan også brukes ved innsigelse på en klage. Det er spesielt relevant hvis du er forbruker med bosted i et annet EU-land.

Klagen innleveres her - http://ec.europa.eu/odr. Ved innsending av en klage skal vår e-postadresse oppgis: info@leasy.no.