66 10 10 00 - Vi sitter klare til å hjelpe

Kontakt

Kontakt

 

Du kan ringe oss på tlf 66101000

 

mandag – fredag: kl 09 – 17

lørdag - søndag: stengt


Har du spørsmål eller kommentarer du vil sende oss? Du kan sende oss en e-mail på info@leasy.no.

 

Klagebehandling


Vi ønsker å høre fra deg hvis det er noe du ikke er fornøyd med. Ønsker du å sende oss en klage, kan du fylle inn vårt klageskjema og sende det på mail til:
klager@thorn.no
Klageskjema
Les om våre rutiner for klagebehandling. 

 

LEASY NORGE A/S
Postboks 6020 ETTERSTAD
0601 OSLO

 

Europakommisjonens online klageprotal kan også brukes til å legge inn en klage. Dette er spesielt relevant hvis du er bosatt i et annet EU-land.
Klagen kan innleveres her: http://ec.europa.eu/odr . Referer til klager@thorn.no i forbindelse med klagen din.

 

Behandling av Personopplysninger

 

For å sikre en høy grad av databeskyttelse har vi ansatt egne spesialister som vil påse at vi behandler dine personlige opplysninger på en sikker og ansvarlig måte. Dersom du har spørsmål, henvendelser eller bekymringer angående vår behandling av persondata, kan du ta kontakt med vår datasikkerhetsansvarlig og DPO på: DPO@3cretail.dk

 

Retur av elektronisk utstyr

Elektronikk, elektrisk avfall og Batterier

 

Alle elektroniske og elektriske produkter som går på strøm regnes som EE-avfall når de skal kastes.
Elektroniske og elektriske produkter samt Batterier har et merke med overkrysset avfallsbeholder, dette betyr at produktet ikke skal kastes som restavfall.

Hvorfor sorteres Elektronisk og Elektrisk avfall og Batterier?

 

EE-avfall og Batterier består av komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter. Sortering utføres for å forhindre miljøgifter å slippe ut i naturen eller føre til skade på mennesker og dyr. Sanering av EE-avfall og Batterier betyr å fjerne komponentene som inneholder skadelige stoffer, disse finner vi blant annet i display, kabler, motstandere, TV, batterier og kompressorer. EE-avfall og Batterier inneholder metaller og annet som kan gjenvinnes.

Det er gratis å levere de fleste produkter til forhandlere og gjenvinningsstasjoner.
Vær oppmerksom på at ved henting av produkter som TV, hvitevarer eller lignende store produkter så vil THORN fakturere kostnadene vi får fra vår leverandør.

Trenger du hjelp til å levere avfallet ditt, ta kontakt på info@thorn.no. Når du tar kontakt vil du få informasjon om hva som vil gjelde i ditt tilfelle.- Les vår miljørpolitikk