66 10 10 00 - Vi sitter klare til å hjelpe

Ordbok
Ord Beskrivelse

Avtrekkstørketrommel

I motsetning til en kondenstørketrommel må en avtrekkstørketrommel ha en avtrekksslange ut gjennom ytterveggen som luften kan gå ut gjennom. Vannet fra tøyet ledes ut til avløpet med en slange.

AirDrop

Enkel fildeling: Med AirDrop kan du utveksle bilder, videoer og masse mer med andre iOS 7-enheter i nærheten. Funksjonen fungerer via Wifi og Bluetooth.

Aktiv 3D

Det vises vekselsvis bilder til henholdsvis høyre og venstre øye. Det er de aktive 3D-brillenes funksjon å styre dette. Du vises altså to forskjellige bilder, og når hjernen setter sammen disse oppfattes det som tredimensjonal dybde.

Allergifunksjon

Hvis du er allergisk mot vaskemiddel, kan du bruke allergifunksjonen som tilfører ekstra vann under skylling og dermed fjerner alle spor av såpe. Du kan også skylle tøyet noen ganger ekstra. Dersom du er allergisk mot husmidd, må du huske på at husmidd overlever temperaturer under 60 grader, så jo varmere du vasker, jo bedre.

Ambilight

Ambilight er en lyseffekt som projiseres fra baksiden av den flate TV-skjermen og tilpasser farge og intensitet automatisk til bildet på skjermen. Funksjonen Ambilight finnes på noen utvalgte flatskjerm-TV-er og gjør det mindre belastende for øynene å se på TV. Undersøkelser har vist at man ved å sende ut en passende mengde lys bak TV-en kan forhindre at irisen i øyet hele tiden utvider seg og trekker seg sammen. Dermed blir det mer avslappende for øynene å se på TV. Handlingen på skjermen blir mer levende og kommer nærmere fordi Ambilight får skjermen til å virke større og mer svevende.

Antikrøll-funksjon

Antikrøll-funksjonen i tørketrommelen gjør at skrukker og bretter på tøyet reduseres til et minimum. En nedkjølingsfunksjon på slutten av vaskeprosessen gjør at tøyet blir mindre krøllete. Under og etter sentrifugeringen dreies tøyet sakte, slik at plaggene løsner fra hverandre og tøyet blir mindre krøllete.

Aquasensor

Aquasensor sørger for at skylleresultatet alltid blir best mulig samtidig som den automatisk sparer på vannet – og du sparer tid og penger. Avhengig av hvor skittent tøyet er, kan aquasensoren både redusere og øke antallet skyllinger.

AquaStop

AquaStop er din sikring mot vannskader. En elektrisk sikkerhetsventil registrerer selv små mengder vann og sørger omgående for å stenge vanntilførselen. Dessuten startes maskinens pumpe automatisk dersom vannet stiger for høyt inne i trommelen. AquaStop sørger altså for at vannet verken kan strømme ut eller oversvømme maskinen.

AUX

Engelsk forkortelse for Auxiliary device, dvs. en ekstra enhet. En forsterker har ofte forhåndsdefinerte innganger og utganger til CD osv. og i tillegg en AUX-inngang for tilkobling av uspesifiserte enheter.

Bakhøyttalere

Betegnelse på de to bakerste satellitthøyttalerne i et surroundsystem. Disse kan være med ledning eller trådløse. Trådløse bakhøyttalere gir deg frihet og mobilitet, du kan plassere høyttalerne hvor du vil i rommet uten å tenke på skjemmende ledninger.

Bildestabilisator

En vanlig funksjon i videokameraer og mange andre kameraer som skal motvirke håndbevegelser og risting og gjøre bildet skarpere.

Bluetooth

System som gjør trådløs kommunikasjon mellom forskjellige installasjoner som telefon, bil, kaffemaskin, billettkontorer, vekkeklokke osv. mulig. Med en innebygd bluetooth-chip i mobiltelefonen kan du f.eks. betjene alarmsystemet på bilen og slå på motorvarmeren med telefonen.

Blu-ray

Blu-ray-disken tilhører neste generasjon innen digital videolagring, eller sagt på en annen måte er den DVD-ens avløser. High Definition (HD) – bilde og lyd med høy oppløsning – har blitt veldig vanlig, men det nye formatet krever mye større lagringskapasitet. Den tradisjonelle DVD-en med sine 4,7 gigabyte kommer til kort. 4,7 gigabyte er som regel nok til en lang spillefilm, men HD krever fem ganger så stor kapasitet, som er akkurat så mye det er plass til på én enkelt Blu-ray-disk. Blu-ray Disc er en ny, optisk disk med høy tetthet. Lagringskapasiteten er betydelig forbedret i forhold til DVD og formatet er et av de kraftigste, mest holdbare og fremtidsrettede formatene som finnes. Blu-ray er en standard som ligner på tradisjonell DVD og CD. Den store fordelen er at det brukes en blå laser i stedet for en rød eller infrarød laser, derav navnet Blu-ray. Fordi blå bølger er kortere enn røde, blir det plass til mer informasjon på den samme overflaten. Dessuten er Blu-ray-maskinene raskere til å skrive og lese informasjonen. Blu-ray konkurrerer med HD DVD om å ta over som det nye formatet etter DVD.

Booster-funksjon

Booster-funksjonen på komfyren øker energien i kokeplaten, slik at den varmer opp gryten og innholdet raskere. Perfekt å bruke om du har dårlig tid.

BRUSHROLLCLEAN

Rengjøringsfunksjon som hindrer at hår og fibre setter seg fast i munnstykket. Et enkelt trykk på bryteren på toppen av munnstykket aktiverer de innebygde skjærebladene som effektivt kutter opp hår og fiber, slik at de kan suges opp av støvsugeren.

Carl Zeiss

Tysk firma med spesialkompetanse på produksjon av objektiver til kameraer som utmerker seg ved svært god bildereproduksjon.

Senterhøyttaler

Senterhøyttaleren plasseres mellom de 2 forreste satellitthøyttalerne i et surroundsystem. Tale i filmlyd kommer oftest fra senterhøyttaleren, derfor skal den helst plasseres over eller under TV-en.

Crystal Clear III

Bildeforbedringsteknikk fra Philips med en rekke forbedringer (i forhold til Crystal Clear) som gir et bedre bilde. Crystal Clear III omfatter 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue Stretch og Green Enhancement, som gjør at fargene alltid ser naturlige ut.

DAB

DAB – Digital Audio Broadcasting – er et system for digitale radiosendinger med svært høy kvalitet og representerer det nyeste innen digital radioteknologi. DAB gir deg muligheten til å nyte de radiosystemene du ønsker med krystallklar lyd som nesten er på nivå med CD-lyd. Du får et enda større utvalg av radiostasjoner samtidig som støy, som er forårsaket av signalinterferens på grunn av fjell, høye bygninger og værforhold, blir en saga blott. Fordi DAB-radiosignalet er et rent digitalt signal, kan radiostasjonene også sende tekst som f.eks. programinformasjon, nyheter og sport og til og med bilder og video direkte til radioen din. DAB vil i løpet av de kommende årene avløse FM-radioen fullstendig.

dB

dB står for desibel. dB er en måleenhet for lydstyrke. Måleenheten er oppkalt etter Alexander Graham Bell, oppfinneren av telefonen. Desibelskalaen er definert slik at 0 dB tilsvarer den laveste lydstyrken det menneskelige øret kan oppfatte. Smertegrensen går ved 120–140 dB. Lydnivået i et vanlig hjem ligger på rundt 40 dB, en gjennomsnittssamtale på 60 dB, musikk vi hører på hjemme på ca. 85 dB og høy rockemusikk ligger på ca. 110 dB. Til sammenligning er lydstyrken til en jetmotor 150 dB.

Desktop

Engelsk for "stasjonær datamaskin" – i motsetning til laptop (bærbar datamaskin)

Digital Natural Motion

Bildeforbedringsteknikk fra Philips. Får bevegelser på TV til å se mer flytende og naturlige ut. Bevegelser kan ofte gi urolighet og forstyrrelser i bildet. Denne teknologien vurderer bevegelsen i bildet og korrigerer for forstyrrelser både i TV-sendinger og opptak på DVD-plater.

Digital tuner

Hvis en flatskjerm-TV har integrert DVB-T-tuner, kan du motta digitale terrestriske TV-signaler som du kan se på eller ta opp. Det betyr også at du ikke trenger en ekstra Set-Top-boks eller flere kabler.

Digital-TV

Digitale sendinger opptar svært lite plass på frekvensrommet, i motsetning til analoge sendinger. Det gir plass til flere kanaler og et større programtilbud. En fotballkamp eller en konsert kan sendes fra flere forskjellige kameravinkler, og digital-TV har dessuten bedre kvalitet siden mer av bilde- og lydinformasjonen kan sendes med digitale sendinger.

Dolby Digital

Dolby Digital og DTS er verdens ledende digitale multikanal-lydstandarder, og bygger på de samme prinsippene som det menneskelige øret bruker til behandling av lyd. Dolby Digital er et lydformat til DVD-film. En DVD-film med Dolby Digital-informasjon til Dolby Digital 5.1 inneholder vanligvis en lydspormiks på 6 kanaler til 5 høyttalere pluss subwoofer. Som oftest inneholder filmen også andre alternative lydmikser. Dolby Digital innebærer ikke automatisk 5.1.

Dolby Digital 5.1

Dolby Digital 5.1 er en lydspormiks til gjengivelse av lyd i 5 høyttalere pluss subwoofer. Dolby Digital er et format til DVD-videoplater og DVD-film.

Dolby Digital EX

6.1 Dolby Digital EX-dekoding er en ny teknologi som tilføyer en ekstra følelse av romlige detaljer og sterkere dramatikk til lytteopplevelsen med Dolby Digital 5.1-kanal. Den ekstra surround-kanalen skaper en enda mer spennende, omsluttende surround-lydeffekt.

DVB-T

Hvis en flatskjerm-TV eller en DVD-harddiskopptaker har integrert DVB-T-tuner, kan du motta digitale terrestriske TV-signaler som du kan se på eller ta opp. Det betyr også at du ikke trenger en ekstra Set-Top-boks eller flere kabler.

DVD

En DVD-brenner kan "brenne" DVD-plater, det vil si at informasjonen lagres på en tom DVD-plate. Dersom brenneren (og DVD-platen) tillater at skiven "overskrives", har den funksjonen "rewritable" eller RW. Det finnes mange standarder for brenning av DVD-er, f.eks. DVD-R, DVD-RW og DVD+RW.

DVI

Digital Visual Interface. En av kontaktene som brukes ved overføring av bilder til flatskjerm-TV. TV-en må ha HDMI- eller DVI-kontakt for å være HD Ready. Brukes på HD-TV - med DVI sendes den digitale bildeinformasjonen direkte til TV-en eller projektoren uten at den først må omdannes til et analogt signal for så å bli endret til digitalt signal igjen.

Dynamisk bassforsterkning

Dynamisk bassforsterkning maksimerer musikkopplevelsen ved at bassen i musikken blir fremhevet ved alle lydstyrkeinnstillinger, ganske enkelt med ett trykk på én knapp. De laveste bassfrekvensene går vanligvis tapt når lydstyrken dempes. For å motvirke at bassfrekvensene går tapt, kan du aktivere dynamisk bassforsterkning og dermed forsterke bassnivåene, slik at lyden blir ensartet, også når du skrur ned lydstyrken.

Dynamisk Kjøling

Visse kjøleskap har dynamisk kjøling – et unikt ventilasjonssystem som med dynamisk luftsirkulasjon fordeler kald luft på de enkelte hyllene. Dermed blir temperaturen lik i hele skapet og man kan plassere matvarene hvor man vil. I tradisjonelle kjøleskap kan det forekomme temperaturforskjeller på opptil 6 ºC. Temperaturen kan for eksempel være 9,5 ºC øverst i kjøleskapet og 3,5 ºC nederst i kjøleskapet – det betyr at man bør være oppmerksom på hvor man plasserer de ulike matvarene. Plasserer man for eksempel meieriprodukter øverst i kjøleskapet, reduseres holdbarheten betraktelig.

Elektronisk programguide

"Nå og neste"-informasjonen forteller hvor lenge det aktuelle programmet varer og hva neste program er.

Elektronisk styring

Tørketromler med elektronisk styring stopper automatisk når ønsket tørrhetsgrad er nådd. Du velger selv programmet, deretter sørger maskinens elektroniske system for resten. Dermed tørker ikke tørketrommelen tøyet for mye og den bruker heller ikke mer strøm enn det som er nødvendig.
Energimerking

Energimærke

I henhold til gjeldende lover skal alle hvitevarer energimerkes i skalaen A til G, der A er best og G er dårligst. Klassifiseringen foretas på bakgrunn av maskinenes energiforbruk, vaskeevne, tørkeevne, sentrifugeringsevne osv. Den europeiske energimerkingen gjør at man enkelt kan sammenligne produkter og dermed velge de beste og mest miljøvennlige produktene.

Face Detection

Face Detection-teknologien sørger for gode bilder av mennesker. Den registrerer opp til 35 ansikter på et bilde og sørger for at de alltid er i fokus og har optimal lysstyrke.

Firewall

En firewall (brannmur) er en beskyttelse som skal forhindre at uønsket informasjon spres mellom ulike nettverk eller datamaskiner. Den gir dessuten beskyttelse mot uønsket inntrengen og virusspredning via Internett. Brannmurer kan være basert både på programvare og maskinvare.

Frost Free

Visse frysere har et automatisk avrimningssystem som kalles Frost Free. Fryseren avrimes automatisk ved behov. Den automatiske avrimingen foregår ved hjelp av et elektronisk sensorsystem som starter avrimingsprosessen når det oppdager behov for avriming. Hvor lenge og hvor ofte denne avrimingen foregår, avhenger av hvordan kjøleskapet brukes. Frost Free-funksjonen gjør dessuten at det ikke dannes rim på produktene, slik at du enkelt kan se hvilke matvarer du har i kjøleskapet.

Fuzzy Logic

Fuzzy Logic er en automatisk sensorstyrt elektronikk i vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Man kan nesten si at maskinen holder øye med vasken og analyserer hva det er som skal vaskes. Deretter optimerer maskinen det valgte vaskeprogrammet slik at det passer til mengden vask. Fuzzy Logic-kontrollen overvåker alle maskinens vaske- og skylleprosesser og sikrer dermed at vannmengden og vasketiden tilpasses automatisk til påfyllingsmengden. Dermed sparer man både vann og strøm. Resultatet blir renere tøy/service og et minimalt forbruk av vann, energi og vaskemiddel.

GPS

Global Positioning System er en navigasjonsteknikk som brukes både militært og av sivile for å få nøyaktig stedsbestemmelse. Radiosignaler sendes via internasjonale GPS-satellitter. Systemet er utviklet og etablert av det amerikanske forsvaret. GPS-systemer til sivil bruk har en nøyaktighet på +/- 100 meter og brukes hovedsakelig til navigasjon med bil og båt.

HD

HD er forkortelsen for High Definition. HD-TV er et digitalt TV-signal med en oppløsning på hele 720p (progressivt) eller 1080i (interlaced). Hvis TV-en har en oppløsning på 1080p, kvalifiserer den til betegnelsen Full HD.

HDMI

HDMI er en ny digital kabel- og kontaktstandard til overføring av video, audio- og lydsignaler. Med DVI sendes den digitale bildeinformasjonen direkte til TV-en eller projektoren uten at informasjonen først må omdannes til et analogt signal for så å bli endret til digitalt signal igjen. Direkte digital forbindelse gjør at signalet ikke forringes som følge av omdannelse, noe som sikrer best mulig bildekvalitet. HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en utbygging av DVI, og her overføres både lyd og bilde digitalt, som en digital versjon av scart. HDMI er helt kompatibel med DVI. Både DVD-spilleren (eller digitalboksen) og TV-en må være utstyrt med HDMI-kontakt for at for de skal kunne tilkobles HDMI. DVI og HDMI kan dessuten brukes til overføring av HDTV.

HEPA13 filter

HEPTA-filtre fanger opp små partikler som utløser allergi og astmasymptomer, for eksempel pollen og støvmidd. Jo høyere HEPA-filtergradering, jo større filtrering. Et HEPA13-filter fjerner 99,95% av disse partiklene.

Minnekort

Minnekort (SD, Compact Flash, Memory Stick) brukes til lagring av data, f.eks. stillbilder og MP3-musikk. Svarer blant annet til filmrullene i analoge kameraer. I motsetning til film, kan minnekortene tømmes for informasjon og brukes på nytt.

Hz

En måleenhet for frekvens. 20 hertz vil for eksempel si en frekvens på 20 svingninger per sekund

ICC-nr.

International Card Code. Unikt nummer med 19 eller 20 sifre som finnes på alle SIM-kort. Danske ICC-numre starter med 8945 etterfulgt av to sifre som angir nettverksoperatøren. TDC har 01.

iCloud

iCloud er en sky-tjeneste fra Apple. Her kan du oppbevare musikk, bilder, apper, kalender, dokumenter m.m. Du har adgang til filene dine uansett hvilken enhet du bruker! 

IMEI

International Mobile Equipment Identity. Unikt nummer med 15 sifre på alle mobiltelefoner. Angir merke, modell og eksakt telefon. På Nokia kan man få frem nummeret ved å skrive *#06#.

IMSI-nr

International Mobile Subscriber Identity. Unikt nummer med 15 sifre som finnes på alle SIM-kort. TDC-er starter med 23801.

Induksjon


Den egenskapen en elektrisk leder får når den utsettes for et varierende magnetfelt. Med induksjon er varmen der med det samme når du skrur på, og den forsvinner igjen når du skrur av – på samme måte som med gass. Det gir en energibesparelse på 25 % sammenlignet med en keramisk kokesone. Induksjon utnytter varmen optimalt ved at oppvarmingen kun foregår i bunnen av kokekaret. Når du fjerner kokekaret, slås kokesonen av automatisk.

Infrarød

Lys som ligger utenfor det menneskelige øyets følsomhet (varmestråling). Brukes f.eks. i mange fjernkontroller til radio og TV.

Instant Replay

Funksjon på mange harddiskopptakere. Gir mulighet til å hoppe f.eks. 5 sekunder, 1 minutt eller 10 minutter tilbake, se en scene på nytt for deretter å se resten av programmet.

Interface

Grensesnitt, tilpasning, mellomledd. Betegnelsen brukes om alle forhold omkring sammenkobling av to elektriske enheter. Brukes også om adapterkontakter og mer kompliserte tilpasningsenheter mellom forskjellige apparater.

IP-adresse

En unik adresse til datamaskiner og nettverksutstyr som gjør at man kan vite hvor dataene skal overføres. Internettbrukere har vanligvis en dynamisk IP-adresse, dvs. at de får tildelt en ny adresse hver gang de logger på nettet. Servere har vanligvis en statisk IP-adresse, dvs. at de alltid har samme adresse, slik at det alltid er mulig å finne riktig server.

ISO

Står for International Standards Organisation. En organisasjon som definerer internasjonalt anerkjente standarder. Organisasjonen har medlemmer fra en rekke land og har blant annet som oppgave å fastsette standarder for ulike aspekter ved datateknologi, fotografering og reprografi. En ISO-films følsomhet stipulerer lysfølsomheten og eksponeringskravene til fotografiske emulsjoner.

Jording


Stikkontakt med forbindelse til jord.

JPEG

JPEG står for "Joint Photographic Experts Group". Kodingsformat til digitale enkeltbilder. JPEG gir kraftig reduksjon av datamengden i det digitale bildet. Gjør det mulig å overføre og lagre digitale bilder i systemer med forholdsvis liten kapasitet.

Katalyse

Den selvrensende katalytiske emaljen forbrenner fettpartikler ved oppvarming til over 200 ºC. Ekstra renseeffekt får man ved å skru på ovnen og sette temperaturen på maks.

Koaksial

En koaksial forbindelse gir digital overføring av informasjon. Signalet overføres via en elektrisk leder.

Kondenstørketrommel


I motsetning til en avtrekkstørketrommel trenger ikke kondenstørketrommelen avtrekk og det er derfor ikke behov for hull i ytterveggen som luften kan ledes ut gjennom. Kondenstørketrommelen blåser i stedet den varme luften ut i huset, mens vannet fra tøyet kondenseres og samles opp i en kondensvannbeholder eller ledes til avløpet med en slange.

Kullfri motor

I veldig mange vaskemaskiner inneholder motoren noe som kalles kullbørster. Disse blir slitt ned med tiden, og må dermed byttes, og genererer i tillegg en del ekstra støy. Velger du derfor en kullfri motor får du mindre støy, mindre vedlikehold og en mer miljøvennlig vaskemaskin.

LAN

LAN – Local Area Network – et mindre datanett internt i et firma, eller et nettverk som dekker et mindre område. Et lokalt nettverk kan kobles sammen over hele verden mellom datamaskiner i et fast nettverk.

Lyninnfrysing

Fryseren senker temperaturen maksimalt for å oppnå en raskere innfrysing, som igjen kan gi lengre holdbarhet for dine frysevarer.

MB

Megabyte – mål for lagringskapasitet. Tilsvarer 1048576 byte.

Mbit/s

BPS – Bits Per Second – er et mål for overføringshastighet. KBPS betyr kilobits per sekund og er 1000 bits per sekund. MBPS betyr megabits per sekund og er én million bits per sekund.

Mbps

BPS – Bits Per Second – er et mål for overføringshastighet. KBPS betyr kilobits per sekund og er 1000 bits per sekund. MBPS betyr megabits per sekund og er én million bits per sekund.

Megapixel

En megapiksel er én million piksler. Hvor mange megapiksler et kamera har, avhenger av hvor mange piksler det kan ta i hvert bildemotiv. Generelt sier man at kameraet er bedre jo flere megapiksler det har.

Mekanisk styring


Tørketromler med mekanisk styring (tidsstyring) stopper når den innstilte tiden er utløpt. Man må altså velge riktig tid, slik at tøyet ikke fortsatt er vått eller er tørket for mye når trommelen stopper.

MemoryStick

Minnekort. MemoryStick er Sonys egen løsning. Den nyeste versjonen har en funksjon som skal forhindre piratkopiering av MP3-musikk. Kortet brukes også i en del av Sonys (Digital-8) og DV-kameraer. MemoryStick Pro er en videreutvikling av MemoryStick. Pro-versjonen har både større lagringskapasitet og raskere tilgjengelighet.

MHz

Hertz, forkortet Hz, er en måleenhet for frekvens. "MHz" står for "megahertz", som betyr 1 000 000 hertz. Frekvensen 1 MHz har altså en hastighet på én million svingninger per sekund.

Micro Dimming Pro

Micro Dimming Pro optimerer kontrasten på TV'n basert på lysforholdene i omgivelsene. En lyssensor og spesiell software analyserer bildet i 6400 forskjellige soner, og sørger for at du alltid har optimale bildeinnstillinger.

MMS

Multimedia Messaging Service. Fungerer på samme måte som SMS. Forskjellen er at man med MMS ikke bare kan sende tekstmeldinger, men også lyd, bilder og korte videosekvenser. Du kan også sende MMS fra mobiltelefonen til e-postadresser.

Motherboard

Alle datamaskiner har et motherboard. På dette monterer man det meste av det som finnes i datamaskinen, f.eks. prosessoren, grafikkortet m.m.

MPEG

MPEG står for Moving Picture Experts Group og er en arbeidsgruppe som har utviklet standarder for videokompresjon til multimedia (og video-CD), kabel-TV, HDTV og andre formål. Kraftig reduksjon av datamengden i digitale videosignaler. Gjør det mulig å overføre og lagre digitale video- og lydsignaler i systemer med forholdsvis liten kapasitet. Finnes i flere varianter. Den mest brukte MPEG-kodingen til lyd er MUSICAM. MPEG er dessuten ansvarlige for bl.a. MPEG-1. Lyden i dette formatet tilsvarer lyden i CD-formatet, 44.1/16, og bildeinformasjonen blir like komprimert som i VHS-formatet. MPEG-2 er et format for videoinformasjon. DVD-film bruker MPEG-2. MPEG-4 er et svært komprimert filformat, som f.eks. DivX og Xvid er knyttet til.

Multifunksjonsovn


Ovn med funksjonene varmluft, grill, over- og undervarme

Multiroom TV


Philips kombinerer en twin-tuner, hvor det er mulig å ta opp et tv-program mens man ser en annen tv-kanal med Multiroom-funksjonen: Denne gjør det mulig å streame tv-kanaler til andre Tver i hjemmet.

MyRemote-app


En praktisk app som gjør at du kan styre TV’en din via smartphone eller tablet.

Mengdeautomatikk

Vannsparefunksjon i vaskemaskinen. Maskinen bruker kun den mengden vann som er nødvendig i forhold til mengde tøy i maskinen.

Nettverkskort

Med et ethernetkort kan du koble datamaskinen til et nettverk. Ethernet gir en god oppkobling med høy overføringshastighet. Dersom du har mulighet til å bruke ethernet på datamaskinen din, er det å foretrekke fremfor et vanlig modem.

NFC

Nyere Bluetooth-enheter kan fås med innebygget NFC, som står for Near Field Communication. Du trenger bare å røre den ene enheten med den andre for å oppnå kontakt. Deretter kan du streame trådløst mellom disse. F.eks. smartphone til for eksempel høyttaler.

No Frost

No Frost finnes i visse kjøle-/fryseskap. Kjøle-/fryseskap med No Frost trenger ikke avrimes, derimot er de selvavrimende. Ved at disse skapene hele tiden avrimer seg selv, holdes energinivået stabilt, i motsetning til skap uten No Frost som må avrimes 3-4 ganger i året for å holde et stabilt energinivå.

Oppkokingsautomatikk

Oppkokingsautomatikken stiller seg på det høyeste varmenivået i en viss periode og senker så temperaturen til det nivået du ønsker etterpå.

Optikk

Optikk er et system av linser i kamera, kikkert, mikroskop m.m. Optikk kan også bety læren om lyset.

OptiSense

OptiSense tilpasser vaskemaskinens energi, vann -og tidsbruk etter hvor mye tøy som er lagt i maskinen.

Optisk kabel

Digitalt kabel til overføring av digital lyd, f.eks. fra DVD-spiller til forsterker og til MD (mini disc) m.m.

Optisk zoom


Når man zoomer optisk er det objektivet som fysisk zoomer inn på motivet uten at det går ut over kvaliteten. Dette i motsetning til digital zoom som forstørrer bildet inne i kameraet, og ofte medfører dårligere bildekvalitet.

Overdoseringskontroll

Vektsensor som forteller deg hvor mye vaskemiddel du trenger til hver vask, basert på vekt.

Passiv 3D


De to bildene til henholdsvis høyre og venstre vises samtidig i bildet. Linje 1-bildet viser informasjon til det høyre øyet, mens linje 2 til det venstre, linje 3 til høyre, linje 4 til venstre osv.

Pause Live TV


Funksjon på mange harddiskopptakere. Gir mulighet til å sette et TV-program på pause og fortsette å se det inntil 6 timer senere.

PDC

Program Delivery Control – programleverandørstyring. Kommuniserer med TV-stasjonen, og tilpasser forhåndsinnstilte opptak i forhold til endring i tidspunkt, forsinkelser o.l. på denne måten unngår man å ta opp deler av andre programmer enn det man selv har valgt.

Phono-kabel

Analog kabel til overføring av analog lyd. Brukes i forbindelse med tilkobling av f.eks. CD-spiller til forsterker m.m.

Pictbridge


Pictbridge er en standard for direkte utskrift fra digitalkamera til skriver uten PC som mellomstasjon. På kameraets LCD-display velger du hvilket bilde du vil skrive ut. For direkte utskrift må både digitalkameraet og skriveren ha støtte for pictbridge.

PIN-kode


Personal Identication Number. Adgangskode til SIM-kortet.

PIP

"PIP" står for Picture in Picture. Hvis TV-en har PIP, kan den motta to separate TV-signaler og vise dem på skjermen samtidig. Ofte vises hovedbildet større enn det alternative bildet, men det finnes også PIP-funksjoner som deler skjermen i to like store deler. Hvis du ønsker å se nyhetene eller ukas lottotall samtidig som du ser på en god film, kan du se begge deler enten som "Picture in Picture" (PIP) eller "Side by Side".

Plug & Play


Plug & Play er bredt uttrykk som brukes om alt som man kan koble til og bruke uten å foreta endringer i programmer eller andre endringer for at enheten skal fungere. Opprinnelig var Plug & Play en standard for å forenkle tilkobling av enheter til PC.

Pro Logic II


Videreutvikling av Pro Logic. Versjon II tilbyr stereo i stedet for mono i bakhøyttalerne. Dolby Pro Logic II kan også simulere surroundlyd fra CD-er. Dolby Pro Logic II har dessuten blitt videreutviklet til Dolby Pro Logic IIx. Denne versjonen kan ikke bare simulere surround fra en stereokilde til et 5.1-anlegg, men også til 6.1- og 7.1-anlegg. Dessuten er lydkvaliteten forbedret ytterligere.

Pro Logic IIx


Pro Logic II har blitt videreutviklet til Pro Logic IIx. Denne versjonen kan ikke bare simulere surround fra en stereokilde til et 5.1-anlegg, men også til 6.1- og 7.1-anlegg. Dessuten er lydkvaliteten forbedret ytterligere.

Prosessor


En prosessor (CPU) er en krets som utfører alle beregningene i en datamaskin. Jo raskere prosessoren i datamaskinen er, desto raskere kan den håndtere informasjon og utføre de nødvendige beregningene.

PS3

Forkortelse for spillkonsollen PlayStation 3 som ble lansert våren 2007.

PUK-kode

Personal Unblocking Key. Brukes til å låse opp SIM-kortet med etter at PIN-koden er tastet inn feil tre ganger.

Pyrolyse

Ovnsfunksjon. Med pyrolyserens forvandles søl til aske, som enkelt kan tørkes av med en klut.

Quick Chill

Visse kjøleskap har en Quick Chill-funksjon som avkjøler drikkevarer på rekordtid. Kald luft blåses konsentrert rundt den justerbare flaskeholderen på øverste hylle. Med denne funksjonen er kjølingen av flasker og bokser dobbelt så kraftig som i et vanlig kjøleskap.

RAM

Random Access Memory. Digitalt minne der data lagres og hentes vilkårlig.

RDS

Radio Data System. RDS er en funksjon som en del radioer er utstyrt med. RDS er en dataoverføringstjeneste som sender informasjon fra den stasjonen du lytter til parallelt med vanlige FM-programmer. I displayet vises den innstilte stasjonen med maks. 8 tegn. I bilradioer kan RDS selv finne den kraftigste stasjonen med det aktuelle radioprogrammet. Displayet viser hvilken sender man mottar og sørger for at radioprogrammet følger bilisten. RDS inneholder en rekke nyttige funksjoner, f.eks. kan trafikkmeldinger overdøve musikken for å gi viktig informasjon om f.eks. veiarbeid på strekningen, forsinkelser på ferger osv.

Receiver

En mottaker. Tuner med integrert forsterker. Ofte en prismessig gunstig løsning i forhold til å kjøpe to atskilte apparater.

Remote control

Fjernkontroll

Resttidsindikator

Displayet på maskinen viser hvor mange minutter som gjenstår av programmet.

Roaming

Betegnelse på bruk av mobiltelefon i andre innenlandske eller utenlandske nett enn det nettet man har tegnet abonnement på.

Satellitthøyttalere

Satellitthøyttalere er små, flyttbare høyttalere og kalles også surround-/bakhøyttalere.

Sensorstyrt mengdeautomatikk


Funksjon i oppvaskmaskiner og vaskemaskiner. Den intelligente sensorstyringen i oppvaskmaskiner registrerer både mengden servise i maskinen og den aktuelle tilsmussingsgraden, og tilpasser vann- og strømforbruket deretter. Sensorlogic-teknologien registrerer hvor raskt vannet i maskinen varmes opp og hvor mye vann som strømmer tilbake fra serviset. På grunnlag av denne informasjonen, beregnes det optimale programforløpet. Dermed blir det ikke brukt mer vann og strøm enn det som er nødvendig. Det samme prinsippet gjelder for vaskemaskiner.

SIM-kort

Subscriber Identity Module. Det fysiske kortet som settes inn i en mobiltelefon.

Smart Hub

SmartHub (fra Samsung) er både Smart TV og media. Det består av installerte apper og spill, filmleie, TV-streaming, TV guide og kanalsøking, tilgang til bilder, video og musikk samt benyttelse av Twitter, Skype, Facebook o.l.

Smart Link

Smart Link er Sonys system for overføring av data. Uansett om du foretar en endring på TV eller video, overfører systemet data til motsatt del. Det gjelder både tid, dato og kanalliste.

Smart TV

Smart TV har eget operativsystem, noe som gjør at du kan benytte deg av apper og andre online funksjoner. Wifi-tilknytningen gir deg også muligheten til å betjene apparatet med din smartphone eller tablet.

Stop&Go

Med Stop&Go kan sette kokeplatene på en” holde-varm” tilstand. Når funksjonen aktiveres på nytt, vender de tilbake til det varmetrinn de opprinnelig stod på.

Subwoofer

Subwoofer er en høyttaler som gjengir den lavfrekvente lydinformasjonen i musikk eller filmlyd, også kjent som bass.

SuperFrys funksjon


Funksjon i visse fryseskap. Denne funksjonen er fin å ha hvis du gjør store innkjøp. Matvarene fryses raskt ned og dermed beholdes smak, saft og kvalitet. Funksjonen slår seg av automatisk etter 48 timer.

SuperKjøl funksjon


Når SuperKjøl-funksjonen er aktivert, senkes temperaturen i kjøleskapet til +2 °C. Dermed kjøles ferske matvarer raskere ned til idealtemperaturen på +5 °C, og de bevarer den friske, gode kvaliteten lenger. Denne funksjonen bruker litt mer strøm, derfor kobles den automatisk ut etter ca. 6 timer.

Surround

"Surround" er et bredt begrep. Det innebærer at man er omsluttet av lyd fra flere kanaler, oftest fra et surroundsystem med 5 høyttalere og en subwoofer.

Taste Guard


Kjøleskapsfunksjon som ved hjelp av et aktivt kullfilter sørger for at smak ikke smitter mellom de forskjellige gjenstandene i skapet.

Tidsstyring


Tørketromler med tidsstyring (mekanisk styring) stopper når den innstilte tiden er utløpt. Man må altså velge riktig tid, slik at tøyet ikke fortsatt er vått eller er tørket for mye når trommelen stopper.

Touch Control

Berøringsstyring. Betegnelse for betjening ved berøring med finger.

Touch ID

Touch ID er en fingeravtrykkssensor til din personlige ID. Touch-ID er en lett og sikker metode for å bruke fingeravtrykk som passord. I tillegg kan du godkjenne kjøp i iTunes, AppStore og iBook Store m.m.

Trådløse bakhøyttalere


Betegnelse på de to bakerste satellitthøyttalerne i et surroundsystem. Disse kan være med ledning eller trådløse. Trådløse bakhøyttalere gir deg frihet og mobilitet, du kan plassere høyttalerne hvor du vil i rommet uten å tenke på skjemmende ledninger.

Vanndispenser


Flere nye kjøleskap har en innebygd vanndispenser i døren, slik at man kan tappe friskt, kaldt vann på yttersiden av døren. Ved å trykke på en knapp kan man velge vann med eller uten kullsyre. Vannet er alltid avkjølt fordi det holder samme temperatur som innsiden av kjøleskapet.

Ventilert kjøl


En vifte skaper luftsirkulasjon i kjøleskapet, noe som gir en jevnere temperatur fra topp til bunn. Dette sørger for optimal holdbarhetstid for dine matvarer.

VGA

VGA (Video Graphics Array) er en standard for støtte av en viss oppløsning på bildeskjermen, 640 x 480.

Virtual Dolby Surround

"3D Virtual Surround" og "3D surround" prøver å etterligne lydopplevelsen fra et helt høyttalersystem. Til dette trengs det to eller tre høyttalere. Det er ikke behov for bakhøyttalere.

Virtual Reality

Kunstig virkelighet eller opplevd virkelighet. Teknikk som tar i bruk kunstige, tredimensjonale rom som lages ved hjelp av en datamaskin. Med denne teknikken kan man bevege seg rundt i svært naturtro kunstige universer eller i helt fantastiske rom – mens man i virkeligheten sitter i lenestolen eller i en modell av f.eks. cockpiten i et fly.

WLAN

Wireless Local Area Network eller "trådløst nettverk".

Zeiss

Carl Zeiss. Tysk firma med spesialkompetanse på produksjon av objektiver til kameraer som utmerker seg ved svært god bildereproduksjon.

Zoom-objektiv

Objektiv med variabel brennvidde. Standard på de fleste videokameraer. Brukes til å trekke inn en del av fjernbildet til et nærbilde eller omvendt.

PS4

PlayStation 4 er en spillkonsoll produsert av Sony Computer Entertainment

4G

4G står for "fourth generation mobile networks", og er fjerde generasjons mobilnettverk. For at en nettverksteknologi kan kalles 4G, så kreves det at det kan tilbys hastigheter på rundt 100 Mbit/s til mobile enheter og 1 Gbit/s til stasjonære enheter.

HDMI

HDMI er en digital kabel- og kontaktstandard til overføring av video, audio- og lydsignaler. Med DVI sendes den digitale bildeinformasjonen direkte til TV-en eller projektoren uten at informasjonen først må omdannes til et analogt signal for så å bli endret til digitalt signal igjen. Direkte digital forbindelse gjør at signalet ikke forringes som følge av omdannelse, noe som sikrer best mulig bildekvalitet. HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en utbygging av DVI, og her overføres både lyd og bilde digitalt, som en digital versjon av scart. HDMI er helt kompatibel med DVI. Både DVD-spilleren (eller digitalboksen) og TV-en må være utstyrt med HDMI-kontakt for at for de skal kunne tilkobles HDMI. DVI og HDMI kan dessuten brukes til overføring av HDTV.

4K

4K, eller Ultra High Definition som det også kalles. En flatskjerm med fire ganger så høy oppløsning som alminnelige HD Tver. Den høye bildeoppløsningen fører til et mye høyere detaljnivå.

Blu Ray

Blu-ray-disken tilhører neste generasjon innen digital videolagring, eller sagt på en annen måte er den DVD-ens avløser. High Definition (HD) – bilde og lyd med høy oppløsning – har blitt veldig vanlig, men det nye formatet krever mye større lagringskapasitet. Den tradisjonelle DVD-en med sine 4,7 gigabyte kommer til kort. 4,7 gigabyte er som regel nok til en lang spillefilm, men HD krever fem ganger så stor kapasitet, som er akkurat så mye det er plass til på én enkelt Blu-ray-disk. Blu-ray Disc er en ny, optisk disk med høy tetthet. Lagringskapasiteten er betydelig forbedret i forhold til DVD og formatet er et av de kraftigste, mest holdbare og fremtidsrettede formatene som finnes. Blu-ray er en standard som ligner på tradisjonell DVD og CD. Den store fordelen er at det brukes en blå laser i stedet for en rød eller infrarød laser, derav navnet Blu-ray. Fordi blå bølger er kortere enn røde, blir det plass til mer informasjon på den samme overflaten. Dessuten er Blu-ray-maskinene raskere til å skrive og lese informasjonen. Blu-ray konkurrerer med HD DVD om å ta over som det nye formatet etter DVD.

Xbox One


Xbox One er en spillkonsoll produsert av Microsoft og er etterfølgeren til Xbox 360 som en del av Xbox-serien

Streaming

Streaming er avspilling av digitalt innhold, f.eks. film og musikk, som ikke blir lagret på apparatet når du er ferdig med avspillingen.

Smart phone

En smartphone kombinerer typiske egenskaper fra en mobiltelefon med egenskaper fra andre mobile computere.

DVB-C

DVB-C er en forkortelse for Digital Video Broadcasting – Cable. Og som navnet antyder, så er DVB-C et digitalt TV signal sendt via kabel - f. eks. fiberkabel.

LED - LCD

"LED" står for Light Emitting Diode. Halvlederkomponent som avgir lys når det sendes elektrisk strøm gjennom den. På forsiden av datamaskiner kan man f.eks. se én eller to slike dioder, små lamper (på størrelse med et knappenålshode) som lyser når datamaskinen er slått på eller blinker når prosessoren jobber.
LCD står for Liquid Crystal Display. En LCD-skjerm er bygd opp som en matrise av celler med flytende krystallmolekyler, der tre celler – rød, grønn og blå – utgjør én piksel. Bak skjermen er det bakgrunnsbelysning. Når de flytende krystallmolekylene mottar en elektrisk spenning, endrer de retning. Populært sagt fungerer de som små "speil" som dreier seg. LCD-cellene overfører eller blokkerer lyset fra bakgrunnsbelysningen avhengig av retningen de står i. Dermed dannes det et synlig bilde.


USB - SSD

Universal Seriel Bus. Teknologi for enkel (Plug and Play) tilkobling av perifere enheter (f.eks. skriver eller digitalkamera) til en PC. Et minne som settes rett i USB-kontakten og gir en ekstra stasjon. Fås i mange minnestørrelser. USB 1.0 og 2.0 henviser til overføringshastigheten. Med den svært høye datahastigheten kan USB-inngangen håndtere digital video (MPEG 2). Bit hastigheten er opptil 12 Mbit/sek. mot parallellportens 0,5 Mbit/sek.
Solid State Drive - kan være et alternativ eller et supplement til harddisken i computere eller benyttes som lagringsmediet i andre elektroniske enheter.

Til toppen